logo i9 200 x 95 px rainbow

Privacyverklaring

Nieuw Water is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens www.i9fles.nl
Postadres:
Zuider Buiten Spaarn 76b 
2012 AB Haarlem


Giovanne de Legé is de Functionaris Gegevensbescherming van Nieuw Water hij/zij is te bereiken via contact@nieuwwater.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken:

Nieuw Water / i9fles.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam en/ of bedrijfsnaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- betaalgegevens

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@nieuwwater.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Nieuw Water/i9fles.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verwerking van jouw bestelling en betaling,
- Contact te kunnen opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- De mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Goederen en diensten bij je af te kunnen leveren
Communiceren van onze nieuwsuitingen,

- i9fles.nl verwerkt ook persoonsgegevens wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming

i9fles.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van i9fles) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

I9fles.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > 7 jaar > wettelijk geregeld belastingdienst

Adres > 7 jaar > wettelijk geregeld belastingdienst

email > 7 jaar > wettelijk geregeld belastingdienst

betaalgegevens > 7 jaar > wettelijk geregeld belastingdienst


Delen van persoonsgegevens met derden

I9fles.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. 


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

I9fles.nl gebruikt cookies en/of vergelijkbare technieken; lees onder aan deze pagina waarvoor.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door i9fles.nl en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@nieuwwater.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

I9fles.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

I9fles.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via contact@nieuwwater.nl

 

Extra info over het gebruik van cookies van i9fles.nl

Welke cookies gebruiken wij?

- Functionele cookies of noodzakelijke cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze webwinkel correct functioneert.

- Analytische cookies

Met analytische cookies verzamelen wij met behulp van derden statistieken over het gebruik van onze webwinkel/site door de gebruikers. Door websitegebruik te meten kunnen we onze webwinkel blijven verbeteren in het voordeel van onze gebruikers.

- Social media cookies van derden

Socialmediacookies zijn cookies die functionaliteiten van socialmediawebsites mogelijk maken. bv een 'like'-knop voor Facebook.


Functionele of noodzakelijke cookies:

Functionele of noodzakelijke cookies helpen de webwinkel van i9fles.nl naar behoren te functioneren. Denk hierbij aan:

• De mogelijkheid je bestelling in je winkelwagen te onthouden om zo je bestelling te genereren en te kunnen betalen.

• bij het invoeren van een inlogcode zodat je jouw adresgegevens enz niet iedere keer opnieuw hoeft in te voeren;


Analytische cookies:

Wij gebruiken met behulp van derden analytische cookies om het sitegebruik te onderzoeken. Deze statistieken geven ons onder meer inzicht in hoe vaak we worden bezocht, en waar we onze site kunnen verbeteren. Onder meer de volgende gegevens worden opgeslagen:

• Wanneer, hoe lang en welke pagina's je in de website/webwinkel bezoekt;

Deze cookies gebruiken wij bijvoorbeeld voor:

• Het bijhouden van het aantal bezoekers van onze site/webwinkel;

• Het meten van de tijdsduur per bezoek;

 

Wil je cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via www.youronlinechoices.com.

 

 

Wij gebruiken cookies om de gebruikerservaring te verbeteren of om advertenties te kunnen tonen. Door gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Privacy & Cookiebeleid
SLUITEN